ประกาศ: เรื่องตัวแทนจำหน่ายสารทำความเย็น Blue Planet Refrigerant หาดใหญ่, ภูเก็ต, เชียงใหม่และเชียงร

21/08/2019

บริษัท บูรณิน อินดัสทรี จำกัด 

เพื่อป้องกันความสับสนแก่ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สารทำความเย็นคุณภาพสูง Blue Planet Refrigerant และเพื่อป้องกันบุคคลหรือหน่วยงานที่มักนำชื่อตราสินค้าของบริษัทไปแอบอ้างกับลูกค้า
เมื่อลูกค้าโทรเข้าไปสอบถามกับตัวแทนจำหน่าย (ปลอม) ที่มักนำภาพและรูปของสินค้าไปวางไว้บนหน้า Website เมื่อลูกค้าโทรเข้าไปสั่งซื้อกลับได้รับคำตอบว่า "สินค้าหมด" หรือ "สินค้าขาดตลาด" และพยายามชักชวนให้ซื้อผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่ผลิตภัณฑ์สารทำความเย็น Blue Planet Refrigerant ตามที่ลูกค้าต้องการ
การกระทำของบุคคลดังกล่าว บริษัทกำลังดำเนินการสืบสวนและได้แจ้งให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวระงับการโพสต์หรือนำรูปภาพไปโฆษณาแล้ว และหากคุณลูกค้าท่านใดพบว่าท่านได้ถูกหลอกลวงเพื่อให้ซื้อผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มิใช่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามที่ต้องการแล้ว กรุณาแจ้งให้เราทราบทันทีที่โทรศัพท์หมายเลข 02-8884700 ท่านจะได้รับรางวัลครั้งละ 3,000 บาท (สามพันบาท) หากพบบุคคลหรือหน่วยงานที่ดำเนินการทุจริตดังกล่าวโดยบริษัทมีความจำเป็นและขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ต่อไป 

ทั้งนี้บริษัทใคร่ขอเรียนให้ทราบว่าตัวแทนจำหน่ายของบริษัทในพื้นที่ที่แนบมานี้มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
BLUE PLANET REFRIGERANT DEALER:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ..
จังหวัดภูเก็ต:
บริษัท กี่หิ้น เทรดดิ้ง จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชญ์ เทรดดิ้ง 

จังหวัดเชียงใหม่: 
บริษัท เชียงใหม่ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด 

จังหวัดเชียงราย:
ร้านคงเดชเครื่องเย็น
ร้านเชียงรายเครื่องเย็น 

จังหวัดสงขลา (อ.หาดใหญ่)
บริษัท โทเทิลแอร์เซอร์วิส จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

นายสมบูรณ์ มัทนามนัสนันท์
กรรมการบริหาร
บริษัท บูรณิน อินดัสทรี จำกัด