ประกาศ: เรื่อง Oval Logo Blue Planet Refrigerant

13/09/2019

เรื่อง “ Oval Logo Blue Planet Refrigerant ”

 

รบกวนชี้แจงเรื่อง Oval Logo Blue Planet Refrigerant  สักเล็กน้อยนะครับ สำหรับตัวแทนจำหน่าย. ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่มีการติดต่อซื้อขาย

 

เกินกว่า 10 ปีขึ้นไปท่านสามารถ ขออนุญาตกับ บริษัท บูรณิน อินดัสทรี จำกัด ในการนำโลโก้ดังกล่าวไปใช้งานได้ครับ สำหรับตัวแทนจำหน่ายรายใหม่

 

ที่มีการติดต่อกันน้อยกว่า 10 ปี ท่านสามารถแจ้งความจำนงเพื่อขอนำโลโก้ดังกล่าวไปใช้ เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาในกิจการของท่านได้โดยไม่มี

 

ค่าใช้จ่ายใด ครับ 

 

 

ปัจจุบันนี้ในธุรกิจน้ำยาแอร์หรือสารทำความเย็น Blue Planet Refrigerant ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้งานและผู้ปฏิบัติงานในระดับมืออาชีพในวงกว้างใน

 

หลายองค์กรของอุตสาหกรรมน้ำยาแอร์หรือสารทำความเย็น

 

 

เนื่องด้วยขณะนี้มีกลุ่มคนหรือคณะบุคคลบางกลุ่มพยายามนำโลโก้ดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของตน โดยไปติดประกาศไว้บนเว็บไซต์หรือ

 

ในระบบสารสนเทศที่เป็นสาธารณะ โดยที่จริงไม่มีผลิตภัณฑ์นั้นในร้านค้าหรืออาจเพียงจัดวางแสดงไว้เพียงตัวอย่างเพียงสองหรือสามชิ้นเท่านั้น

 

ตัวแทนจำหน่ายจำนวนมากที่ซื้อสินค้าไปอย่างถูกต้อง ถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มคนหรือคณะบุคคลที่ได้นำโลโก้  Blue Planet Refrigerant ไปโฆษณา

 

เมื่อคุณลูกค้าติดต่อเข้าไป กลุ่มคนหรือคณะบุคคลนั้นจะให้คำตอบกับลูกค้าไปว่า สินค้าของ Blue Planet Refrigerant นั้นขาดตลาดไปบ้าง,

 

ให้ทดลองใช้ยี่ห้ออื่นดูบ้าง จึงใครเรียนชี้แจงให้คุณลูกค้าได้ทราบว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง

 

 

สารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์ Blue Planet Refrigerant เป็นสารทำความเย็นคุณภาพสูงและมียอดจำหน่ายมากกว่า 3,000 เมตริกตัน

 

ในแต่ละปีมีสินค้าน้ำยาแอร์ให้คุณลูกค้าได้เลือกหลากหลาย

 

คุณลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่อเติมได้ที่ 02 - 8884700 , 086 - 3004700 , 082 - 8004700

 

 

ร้อนนี้มาเย็นสุดขั้วกับน้ำยาแอร์ Blue Planet กันนะครับ

 

 

ขอแสดงควมนับถือ

 

สมบูรณ์  มัทนามนัสนันท์