หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา

BLUE PLANET REFRIGERANT

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา บริษัท บูรณิน อินดัสทรี จำกัด และสารทำความเย็น 'บลูแพลนเน็ท'

          เมื่อวันพุธที่ 2 มกราคม ปีพุทธศักราช 2545 บริษัท บูรณิน ซัพพลาย จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์ของเราที่จะนำเข้า, จำหน่ายสารทำความเย็นที่ดีที่สุดโดยสารทำความเย็นที่ดีในอุดมคตินั้นต้องมีความชื้นต่ำสุดมีความสามารถในการนำความร้อนสูงสุดสามารถประหยัดพลังงานได้สูงสุดและต้องมีราคาจำหน่ายที่คุ้มค่าแก่ผู้บริโภคมากที่สุด เป้าหมายของเราคือคนไทยต้องได้ใช้สารทำความเย็นคุณภาพขั้นสูงสุดที่ระดับความบริสุทธิ์ 99.95% ไม่ใช่ 99.50–99.80% ที่พบเห็นกันดาษดื่นในท้องตลาด ต้องตรวจสอบคุณภาพวัดค่าและตอบโจทย์ต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าประสงค์ได้อย่างแท้จริง

 

ย้อนหลังไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2539 ด้วยความกรุณาของคุณสาธิต ฉันทวานิช ผู้เปิดโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ข้าพเจ้าในการเดินทางเข้าสู่อุตสาหกรรมสารทำความเย็นแห่งนี้ ขณะนั้นเจ้านายท่านนี้ได้เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้ทำงานได้คิดค้นด้วยตนเองหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งกลายเป็นประสบการณ์ที่มีค่าแก่ข้าพเจ้าและองค์กร วันหนึ่งข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสารทำความเย็นระดับโลกท่านหนึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของ บจ.ดูปองท์ เดอเนอมัวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอส.เอ. ท่านคือศาสตราจารย์ มร.โทมัส เอ ดรัมมอนด์ ผู้มีบทบาทอย่างยิ่งและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ข้าพเจ้าในการคิดริเริ่มและวางแผนการทำงานด้านการผลิตและบรรจุสารทำความเย็นอย่างเป็นระบบในเวลาต่อมา รวมถึงการริเริ่มสร้างแบรนด์สินค้าสารทำความเย็นของคนไทยเป็นรายแรกที่ชื่อว่า "บลูแพลนเน็ท"

 

ในอดีตนั้นสารทำความเย็นที่จะนำมาจำหน่ายในบ้านเราจะต้องเป็นสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำเท่านั้นคือต้องเป็นสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, เยอรมันนี, อังกฤษ, ฝรั่งเศส ฯลฯ มิเช่นนั้นแล้วจะไม่มีผู้ใดกล้าสั่งซื้อไปใช้งานเลยแม้แต่รายเดียว การสร้างแบรนด์ของสารทำความเย็นรวมทั้งความคิดในการที่จะผลิตและประดิษฐ์สารทำความเย็นในยุคปี 2545-2547 ของข้าพเจ้าจึงเป็นเรื่องตลกขบขันและเป็นไปไม่ได้เลยในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการขณะนั้น ต่อมาเมื่อย่างเข้าสู่ปีพุทธศักราช 2547 บริษัท บูรณิน ซัพพลาย จำกัด ริเริ่มการสร้างแบรนด์ “บลูแพลนเน็ท” อย่างจริงจังและเริ่มผลิตสารทำความเย็นกลุ่ม R400 และ R500 Series ได้เป็นผลสำเร็จรายแรกของเมืองไทย แม้ก่อนหน้านั้นจะมีผู้ปรามาสเป็นจำนวนมากว่า "เป็นไปไม่ได้" ก็ตามที ข้าพเจ้ายังคงมุ่งหน้าผลิตสารทำความเย็นคุณภาพของข้าพเจ้าต่อไป เพราะ "เชื่อมั่น" ว่าต้องทำได้

 

สารทำความเย็นในกลุ่ม Azeotrope และ Zeptrope ที่ผลิตได้ในยุคแรก ๆ คือ R500, R502, R407c, R404a, R410a, R417a และ R422d ในเวลาต่อมา เมื่อย่างเข้าสู่ปีพุทธศักราช 2550 การคิดค้นสารทำความเย็นรุ่นใหม่ ๆ ได้กำเนิดขึ้นที่นี่อีกครั้ง อาทิสารไล่ระบบเครื่องทำความเย็นชนิดแรงดันสูง F9000™? สารทำความเย็นในระบบแอร์รถยนต์และรถบัส R134a Plus™? หรือสารทำความเย็นชนิดประหยัดพลังงานช่วยลดภาวะโลกร้อนเพื่อใช้ทดแทนในระบบ R22, R407c อย่าง BPX44™? และ BPX55™? ก็ตาม ทั้งหมดถูกคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นในลำดับต่อมาพัฒนาสู่เจนเนอเรชั่นล่าสุดอย่าง BPX66™?, BPX77™? และ BPX88™? ในปัจจุบัน บลูแพลนเน็ทจึงเป็นผู้ชำนาญการด้านสารทำความเย็นและในขณะนี้เรามีสารทำความเย็นให้ผู้ประกอบการด้านเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นได้เลือกใช้งานมากที่สุดในเมืองไทย 

 

R400/R500 Series The Service Man™? ที่ใช้สำหรับ Top Up เมื่อกลุ่มสาร R400 Series มีการรั่วซึมเกิดขึ้นโดยไม่ต้อง Vacuum ระบบแล้วบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง, ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็อยู่ในโครงการของเราด้วยเช่นกัน ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สารทำความเย็น “บลูแพลนเน็ท” ก้าวขึ้นสู่การเป็นสารทำความเย็นชั้นนำในตลาดที่มีคุณภาพขั้นสูงสุดมีความบริสุทธิ์ระดับพรีเมี่ยม 99.95% Appliance Grade และยังมีราคาที่เป็นกลางมากที่สุดซึ่งผู้ผลิตผู้ให้บริการเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นชั้นนำและมีชื่อเสียงหลายแห่งต่างยอมรับและเลือกใช้สารทำความเย็น "บลูแพลนเน็ท"

 

ปัจจุบันนี้ "บลูแพลนเน็ท" มีลูกค้าในเครือข่ายในประเทศทั้งสิ้นนับ 10,000 ราย จากปริมาณการนำเข้าสินค้าสารทำความเย็นและวัตถุดิบในแต่ละปีกว่า 100 คอนเทนเนอร์ ด้วยการค้นคว้าและวิจัยอย่างต่อเนื่องบวกกับแนวคิดที่ต้องการผลักดันอุตสาหกรรมสารทำความเย็นคุณภาพขั้นสูงสุดเพื่อให้มีคุณภาพและบริการทัดเทียมนานาประเทศ ในเชิงเศรษฐศาสตร์คือลดภาวะการขาดดุลทางการค้า อันเนื่องมาจากผลต่างของต้นทุนที่ไม่สมเหตุสมผลจากข้อจำกัดในเรื่องของแบรนด์สินค้า โดยไม่ลืมคำนึงถึงการปกป้องและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมตามสนธิสัญญาการรณรงค์เพื่อลดและเลิกการใช้สาร CFCs และ HCFCs ระหว่างประเทศอาทิสนธิสัญญามอนทรีออลและสนธิสัญญาเกียวโตในระดับโลก 

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2555 "บริษัท บูรณิน ซัพพลาย จำกัด" ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "บริษัท บูรณิน อินดัสทรี จำกัด" เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดและลักษณะของธุรกิจในปัจจุบันของเรา

 

หากท่านกำลังมองหาสารทำความเย็นที่มีราคาถูกและไม่ยี่หระต่อเรื่องของคุณภาพเราอาจไม่ใช่ทางเลือกนั้น ในทางกลับกันหากท่านกำลังมองหาสารทำความเย็นที่ดีที่สุดและมีความชื้นต่ำสุดหรือต้องการสารทำความเย็นที่มีความเย็นยิ่งยวดไม่สร้างปัญหาให้แก่ระบบเครื่องทำความเย็นของท่าน "บลูแพลนเน็ท" อาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมความเย็นขณะนี้ 

 

มากไปกว่านั้นหากท่านเป็นเจ้าของกิจการ, กรรมการผู้จัดการ, ผู้ถือหุ้น, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ, ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม, ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า, ผู้ดูแลผลประโยชน์ขององค์กรหรือผู้ที่เบื่อหน่ายคำว่า "คอรัปชั่น" ข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านจะพึงพอใจกับการบริหารจัดการของ "บริษัท บูรณิน อินดัสทรี จำกัด" 

 

ถูกต้องแล้วครับเราเป็นองค์กรหนึ่งของคนไทยที่เน้นการค้าที่ "โปร่งใส" และ “แม่นยำ” มากที่สุดองค์กรหนึ่งของประเทศและ ณ องค์กรแห่งนี้ไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินพิเศษ, เบี้ยหวัด, บำเหน็จ, บำนาญ, รางวัล, เงินทอนหรือของเล่น ให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อให้ได้มาซึ่ง "ยอดขาย" โดยเด็ดขาดเพราะข้าพเจ้ายังคงเชื่อมั่นในจิตวิญญาณและศาสตร์ของการเป็นนักขายมืออาชีพของท่านอาจารย์ “ยาซีน เอส.เอ็ม.มูตู” เสมอ ท่านลูกค้าผู้ทรงเกียรติจึงไว้วางใจได้ในเรื่องของกลไกราคาที่เรานำเสนออย่างแท้จริงแก่ท่านและเราหวังว่าวันหนึ่งการค้าที่สมบูรณ์แบบที่ไม่เอาเปรียบกันจะเกิดขึ้นจริงบนโลกไซเบอร์แห่งนี้ครับ หวังว่าเราจะได้บริการท่านและหน่วยงานในเร็ววันนี้

การบริหารจัดการด้านคลังสินค้าและการกระจายส่งมอบสินค้าของเรา

ศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า บริษัท บูรณิน อินดัสทรี จำกัด ของเราตั้งอยู่ที่ บจ.บูรณิน อินดัสทรี เลขที่ 27/7 หมู่ 1 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 และตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย 4-5 มีทำเลใกล้กับย่านศูนย์บริการขนส่งต่างๆ อาทิ ย่านถนนพุทธมณฑลสาย 1, 2, 3, 4, 5, ถนนกาญจนาภิเษก, ถนนพระรามสองและสามารถเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางขนส่งย่านรองเมืองได้ภายในเวลา 30 นาทีส่วนการเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ จะใช้เวลาราว 45 นาที (ถ้าฝนไม่ตก, รถไม่ติด, น้ำไม่ท่วม)

 

หากท่านสั่งซื้อสินค้าภายใน 9.00 น.โดยสินค้าของท่านเป็นสินค้าที่พร้อมส่งและพื้นที่การจัดส่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือย่านปริมณฑลท่านจะได้รับสินค้าภายในวันเดียวกัน หากท่านเป็นลูกค้าต่างจังหวัดสินค้าจะถึงปลายทางของขนส่งภายใน 24 ชั่วโมง กรณีลูกค้าต่างจังหวัดกรุณาสั่งซื้อสินค้าก่อน 15.00 น.แผนการจัดส่งสินค้าสู่มือท่านจะครอบคลุมทุกเส้นทางและมั่นใจได้ว่าสินค้าของท่านจะถูกลำเลียงอย่างถูกต้องตรงตามกำหนดเวลาเป้าหมายคือภายใน 24 ชั่วโมงนับจากนาทีที่ท่านวางโทรศัพท์ ส่วนการสั่งซื้อสินค้าหลังเวลา 15.00 น.การส่งมอบสินค้าจะตรงต่อเวลาหรือไม่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งเป็นสำคัญ

 

กรณีที่ท่านลูกค้ามีความประสงค์ให้มีการส่งมอบสินค้าอย่างเร่งด่วนอาทิ ไซท์งานต่าง ๆ, ห้องเย็น, ซุปเปอร์มาร์เก็ตและ/หรือร้านค้าในเขตกรุงเทพฯ ที่ต้องการให้บริการจัดส่งระหว่างเวลา 17.00-24.00 น. บริษัทฯ มีบริการจัดส่งให้เป็นกรณีพิเศษตามที่ท่านต้องการโดยผู้ขอรับบริการดังกล่าวต้องเป็นผู้ชำระค่าบริการเพิ่มในอัตราเหมาจ่ายเพียงครั้งละ 1,000 บาท หรือตามตกลง กรณีที่ต้องการให้บริการตั้งแต่ 24.00-06.00 น. คิดค่าบริการเหมาจ่าย 2,000 บาทหรือตามตกลง ซึ่งการให้บริการพิเศษเหล่านั้น จะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าเป็นสำคัญอย่างน้อย 3 ชั่วโมงทำการและการบริการพิเศษที่ว่านี้จะทำให้ท่านแน่ใจได้ว่าสินค้าที่มีมูลค่าสูงอย่างโฟรเซ่นฟู้ดส์ของท่านจะไม่เน่าเสียระหว่างที่รอเติมสารทำความเย็นหรือไซท์งานที่ท่านต้องส่งมอบในวันรุ่งขึ้นจะไม่ติดขัดเรื่องระบบปรับอากาศอย่างแน่นอน แม้การจัดเตรียมสินค้าหรือความต้องการเคลื่อนย้ายอะไหล่อุปกรณ์หรือสารทำความเย็นไปยังต่างถิ่นในยามค่ำคืนก็จะไร้ข้อจำกัดและเป็นไปได้เสมอเมื่อโทรหาเรา ห้องพักที่มีอยู่อย่างจำกัดในโรงแรมหรือรีสอร์ทหรูจะไม่เสียโอกาสในการขายห้องพักแก่แขกผู้มาเยือนเพียงเพราะต้องรอสารทำความเย็นมาส่งเพื่อบรรจุใส่เครื่องปรับอากาศในวันรุ่งขึ้น

 

ด้านของระบบสินค้าคงคลังที่ "บลูแพลนเน็ท" เรามีสารทำความเย็นตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงสารทำความเย็นสำเร็จรูปให้เลือกมากมายมากกว่า 60 ชนิดและกว่า 50 รูปแบบภาชนะบรรจุปริมาณสินค้าคงคลังสำรองในคลังที่มีมากกว่า 300 เมตริกตันเป็นสิ่งที่รับประกันได้อย่างแน่ใจในศักยภาพของ "บลูแพลนเน็ท" ที่จะมีเพียงพอต่อความต้องการและอัตราการขยายตัวของการอุปโภคและการขยายตัวของธุรกิจความเย็นของท่าน จึงมั่นใจได้ในเรื่องความต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ว่าสินค้าไม่มีทางขาดมืออย่างแน่นอน เว้นแต่สินค้าควบคุมในบางชนิดอาทิสาร CFCs และ HCFCs ที่นี่เรายังมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลและให้คำปรึกษากับท่านตลอดเวลาสำหรับการวางแผนระยะยาวทั้งภาครัฐและเอกชนหรือแม้กระทั่งผู้ที่ไม่มีคลังสินค้าในการจัดเก็บสารทำความเย็นเป็นจำนวนมากแต่มีความต้องการจัดจำหน่ายสารทำความเย็น "บลูแพลนเน็ท" ยังเป็นผู้รับบริหารและจัดการให้บริการและให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์ของสารทำความเย็นอย่างถูกต้องอีกด้วย

 

ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในส่วนของคลังสินค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในกระบวนการจัดเก็บและการคัดแยกประเภทของผลิตภัณฑ์บลูแพลนเน็ท เรามีระบบการจัดระเบียบและแยกประเภทผลิตภัณฑ์ที่เป็นระเบียบและชัดเจนมากที่สุดในอุตสาหกรรมสารทำความเย็นนี้ การจำแนกผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนไม่คลุมเครือและเป็นระเบียบเรียบร้อยของเราทำให้ตลอดระยะเวลานับสิบกว่าปีที่ผ่านมา สารทำความเย็นบลูแพลนเน็ทไม่เคยถูกจัดส่งผิดชนิดหรือผิดเบอร์เลยแม้แต่ครั้งเดียว การทำความสะอาดภาชนะบรรจุ (ท่อเหล็ก, ถังเหล็ก) ทุกประเภทให้มีความพร้อมและสมบูรณ์ในการทำงานตลอดเวลา การบริหารจัดการคลังสินค้าของเราจึงเป็นระบบและมีความปราณีตในการปฏิบัติงานสูงสุดเทียบเท่าคลังสินค้าระดับมาตรฐานโลก ส่วนด้านความสะอาดนั้นแม้เป็นเคมีภัณฑ์แต่มาตรฐานความสะอาดของโรงงานนั้นอาจเทียบเท่าโรงงานผลิตอาหารชั้นนำเลยทีเดียว ซึ่งท่านลูกค้าสามารถขอเข้าเยี่ยมชมภายในคลังสินค้าได้โดยทำการนัดหมายเข้ามาล่วงหน้าได้ในเวลาทำการ

สุดยอดในด้านฟรีออนเทคโนโลยี - สุดขั้วในด้านสารทำความเย็น

ที่ "บลูแพลนเน็ท" ทุกอย่างต้องอยู่เหนือความคาดหมาย เรื่องของสารทำความเย็นนี้ก็เช่นเดียวกันการผลิต, การประดิษฐ์และการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ตลอดจนการถ่ายบรรจุสารทำความเย็นและการแยกก๊าซทุกชนิดทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบและไม่ปรานีปรานอม การใช้กระบวนการ GO-NO-GO อย่างเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้า Defect จากประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมขวดแก้วในอดีตของผู้บริหารถูกนำมาใช้ที่องค์กรแห่งนี้อย่างเป็นระบบ

 

การไม่ยอมให้มีสารทำความเย็นคุณภาพต่ำหรือมีความชื้นปนเปื้อนปะปนไปกับสินค้าคุณภาพสูงของเรา รวมไปถึงการคัดเลือกภาชนะบรรจุที่มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล การไม่ยอมให้มีสินค้าที่มีน้ำหนักบรรจุไม่ครบถ้วนหลุดรอดสู่มือของลูกค้า จึงเป็นหน้าที่หลักที่องค์กรของเราปฏิบัติกันเ่ช่นนี้ในแต่ละวันเพื่อนำมาซึ่งความเย็นสุดขั้วหรือ Ultimate Freeze อย่างที่ลูกค้าผู้ทรงเกียรติทุกท่านต้องการและจ่ายเพื่อมันอย่างแท้จริง "บลูแพลนเน็ท" ยังเป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญด้านการคัดแยกสารหล่อลื่นความชื้นและสิ่งเจือปนออกจากสารประกอบ และแน่นอนมันรวมถึงความชำนาญในการตัดต่อและประกอบโมเลกุลของสารทำความเย็นเข้าด้วยกันเพื่อฟอร์มเป็นสารผสมชนิดต่าง ๆ อย่างแม่นยำอีกด้วย สุดขั้วในด้านสารทำความเย็นคิดถึงเรา "บลูแพลนเน็ท"

พลังงาน

สารทำความเย็นคือสสารชนิดหนึ่งที่มนุษย์คิดค้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพให้สุขสบายขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องมีพลังงานกลมาใช้ในการขับเคลื่อนให้มันทำงานและสามารถคืนกลับมาที่เดิมเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนครั้งแล้วครั้งเล่าตราบเท่าที่ระบบเครื่องทำความเย็นนั้นไม่มีการรั่วไหล สารทำความเย็นจึงมีความสิ้นเปลืองน้อยกว่าเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมและยานยนต์ เพราะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลังจากที่ผ่านการดูดซับความร้อนและได้คายความร้อนนั้นทิ้งออกไปแล้ว ด้วยเครื่องมือกลที่เรียกว่าคอยล์ร้อนและคอมเพรสเซอร์ การเลือกใช้สารทำความเย็นที่ให้ความสามารถในการนำความร้อนสูงสุดคือมีความชื้นต่ำสุดก็เพื่อให้งานนั้นจบสิ้นและผ่านไปโดยไวโดยไม่ต้องดูด, ถ่าย, เปลี่ยนสารทำความเย็นบ่อยครั้ง เพื่อให้ระบบเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 

ส่วนการที่ต้องปลดปล่อยสารทำความเย็นออกไปก็คือการสูญเสียพลังงานที่จะต้องใช้สร้างหรือเพื่อผลิตสารทำความเย็นขึ้นมาใหม่ ต้องมีการระเบิดภูเขามากขึ้นเพื่อนำหินที่ได้ไปใช้ผลิตสารทำความเย็นซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศน์, ต้องใช้กระแสไฟฟ้ามากขึ้นในโรงงานผลิตสารทำความเย็น, รวมถึงต้องใช้เชื้อเพลิงมากขึ้นในอุตสาหกรรมการส่งออกหรือนำเข้าสารทำความเย็นและแน่นอน คุณต้องจ่ายเงินมากขึ้นในการซ่อมบำรุงและติดตั้งต่อเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความเย็นหนึ่งเครื่อง ท้ายที่สุดขุนเขาที่สวยงามในบางพื้นที่ทางตอนเหนือก็จะเริ่มหดหายไปตามเวลาเพราะเขาต้องนำมันมาใช้ในการผลิตสารทำความเย็นในบ้านของเรา การใช้พลังงานให้เหมาะสมไม่ใช้ทิ้งๆ ขว้างๆ การตรวจสอบเช็ครั่วของระบบท่อทางเดินของน้ำยาทำความเย็นและอุปกรณ์ในเครื่องทำความเย็นเครื่องปรับอากาศจึงเป็นเรื่องที่พวกเราต้องให้ความใส่ใจด้วยเช่นเดียวกัน มนุษย์ส่วนใหญ่เห็นว่าวันนี้มีสตางค์น้ำยาแอร์รั่วก็หาซื้อมาเติมเอาใหม่ได้นั่นก็ถูกต้องครับ แต่เมื่อทรัพยากรหมดไปเราหาวัตถุดิบมาผลิตใหม่ไม่ได้เงินทองก็เป็นเพียงเศษกระดาษเท่านั้น

 

ที่องค์กรของเรา บริษัท บูรณิน อินดัสทรี จำักัด เศษกระดาษ, เศษกล่องกระดาษ, เศษเหล็ก, ขวดแก้ว, ขวดพลาสติก, เศษทองเหลือง, เศษทองแดง, เศษสายไฟ สามารถนำไปขายเป็นของเก่าสร้างรายได้ปีละนับแสนบาทนี่เป็นรายได้จากเศษขยะล้วน ๆ นะครับ แม้กระทั่งขวดน้ำดื่ม, ขวดเครื่องดื่มชูกำลังที่พนักงานชอบดื่มก็ไม่เว้นครับพนักงานทุกตำแหน่งต่างทราบเป็นอย่างดีว่าก่อนทิ้งขยะต้องดูว่าขยะชิ้นไหน "รีไซเคิล" หรือ "รีเทิร์นเนเบิล" ได้ ขยะเหล่านี้ทั้งหมดจะถูกรวบรวมแล้วนำไปขายเมื่อมีปริมาณที่เหมาะสมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกมากและยังช่วยลดภาวะโลกร้อน, ช่วยลดภาระและกระแสไฟฟ้าในการผลิตใหม่ "บลูแพลนเน็ท" จึงเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่เอาใจใส่เรื่องการลดภาวะโลกร้อนและการใช้พลังงานที่มีอยู่บนโลกสีน้ำเงินใบนี้ให้คุ้มค่าอีกด้วยครับ