ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย

17/10/2016

น้อมส่งองค์ภูมินทร์มหาราชาสู่สวรรคาลัย  ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ ขอน้อมเกล้าฯ น้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่

องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระภัทรมหาราชของปวงชนชาวไทย

ด้วยเกล้าฯ ด้วยกระหม่อมขอเดชะ ..

ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท บูรณิน อินดัสทรี จำกัด