พระบรมราโชวาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

29/10/2016

บริษัท บูรณิน อินดัสทรี จำกัด ใคร่ขอนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภุูมิพลอดุลยเดช ที่เคยนำมาลงไว้ใน Stargate มาให้เพื่อน ๆ ได้อ่านกันอีกครั้งนะครับ

"ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองและคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้" .. พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 11 ธันวาคม 2512 (พระบรมราโชวาทนี้มีอายุใกล้ครบ 47 ปีแล้ว)
 
สำหรับพระบรมราโชวาทและพระอัจฉริยภาพของในหลวงของเราที่ทรงมองวิธีแก้ไขปัญหานั้น ข้าพเจ้าได้เพียรพยายามศึกษาและนำมาปรับปรุงใช้ในองค์กรเมื่อวันที่ 17 เมษายน ปีพุทธศักราช 2552 หลังจากที่องค์กรประสบปัญหาอย่างหนักเกี่ยวกับพนักงานที่โรงงานมีการฉ้อโกงจนถึงขั้นวิกฤติ ปัจจุบันเวลาผ่านไปกว่า 7 ปีแล้ว องค์กรได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้นเป็นองค์กรที่มีศักยภาพการทำงานของพนักงานสูงขึ้นและเป็นองค์กรที่มีการจัดระเบียบด้านความสะอาดและเป็นระเบียบมากที่สุดองค์กรหนึ่งในย่าน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เนื่องจากมีการคัดเลือกและจัดตั้งหัวหน้างานที่ดี จึงมีพนักงานลูกน้องที่ดีตามมา ตามที่พระองค์ทรงได้พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้ให้แก่พวกเรา

ผมเริ่มคัดสรรหาหัวหน้างานที่ดี หัวหน้าที่ดีที่ผมได้แต่งตั้งให้เป็นผู้นำก็จะคอยอบรมให้พนักงานในระดับล่างให้เป็นบุคคลที่ดีและเป็นบุคคลผู้มีระเบียบวินัยไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคมและครอบครัวในเวลาต่อมา ทั้งนี้ด้วยความพากเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของ "ในหลวง" อย่างต่อเนื่องจนทำให้องค์กรของกระผมรอดพ้นวิกฤตมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยพระบารมีปกเกล้าและพระบรมราโชวาทประโยคข้างต้นนี้ และเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่ามันเป็นจริงได้ดังที่พระองค์ทรงพระราชทานคำสอนเอาไว้ 

ข้าพเจ้ารักในหลวงเช่นเดียวกับพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและรำลึกถึงบุญคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ท่านที่ได้กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พวกเราชาวจีนโพ้นทะเลเข้ามาพำนักอาศัยและทำมาหากินในผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้ตั้งแต่ยุคของอากงที่เข้ามาอยู่เมืองไทยเพียงเสื่อผืนหมอนใบคำที่ข้าพเจ้ามักได้ยินจากอากงและคนแถวตลาดย่านถนนเสือป่าอยู่บ่อย ๆ ในวัยเด็กขณะนั้นคือ "อ่วงแกเสี่ยงฮ่อ" หมายถึง "ในหลวงใจดีจริง" ยังคงก้องอยู่ในหูของผมจนถึงทุกวันนี้ ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านที่เป็นลูกหลานของชาวไทยเชื้อสายจีนหรือชาวจีนโพ้นทะเลในวันนี้ "รักในหลวง" ทุกคนครับ


"ข้าพเจ้าขอถวายสัตย์ปฎิญาณว่าข้าพเจ้าจักปฏิบัติหน้าที่และทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาเพื่อแผ่นดินไทยที่พระองค์รักแห่งนี้ตลอดไป"  

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าฯ พระพุทธเจ้า
บริษัท บูรณิน อินดัสทรี จำกัด